Schade verzekeringen Particulier

Verkeer & mobiliteit

WA, WA-extra of All-risk?

Een WA dekking ( wettelijke aansprakelijkheid) is standaard verplicht wanneer u een motorrijtuig op kenteken heeft en / of met een motorrijtuig gaat rijden. Bij een WA dekking is er uitsluitend dekking voor de schade die uw tegenpartij lijdt , wanneer u zelf schuldig bent aan het ongeval of botsing. Voor auto’s met een heel lage dagwaarde , doorgaans zijn dit vaak de oudere auto’s is een dergelijke WA dekking vereist en passend.  

WA-extra / WA-beperkte casco dekking 

Heeft uw auto toch een aanzienlijke dagwaarde dan kunt u uw WA dekking uitbreiden met een WA-extra dekking , ook wel beperkte cascodekking of mini casco dekking genoemd. In dat geval verzekert u de dagwaarde van uw auto tegen een aantal gebeurtenissen zoals : diefstal , brand en ruitbreuk. 

 All-risk

Voor nieuwe auto’s en auto’s die vrij nieuw zijn en dus een behoorlijke cataloguswaarde vertegenwoordigen is er de All-risk dekking. Deze wordt ook wel casco compleet of volledig casco dekking genoemd. Naast de dekking van verplichte WA en WA-extra is de All-risk dekking nog veel uitgebreider. De dekking bestaat dan ook uit uw eigen schade bij een aanrijding of vandalisme. Vrijwel alle risico,s zijn nu verzekerd. Vaak kan er een eigen risico van toepassing zijn.

Extra dekking

Naast bovenstaande verzekeringsvormen kan uw autoverzekering nog worden uitgebreid met een persoonlijke ongevallen inzittenden verzekering , een rechtsbijstandsdekking voor in het verkeer, een aankoop waarde regeling of pechhulp wat geen overbodige luxe is.

Als uw autoverzekering samen met andere schadeverzekeringen wordt ondergebracht in een verzekeringspakket krijgt u doorgaans meer premiekorting. Hoe meer schadeverzekeringen u in uw verzekeringspakket onderbrengt , hoe hoger uw korting kan oplopen.

De bestel auto verzekering is voor particulieren die de bestel auto dan ook particulier gebruiken . Voor een bestel auto verzekering zijn ook weer dezelfde dekkingen van toepassing als voor een auto verzekering dus WA , WA met beperkte casco dekking of WA casco complete dekking . Ook zijn de extra dekkingen weer van toepassing waaronder ongevallen inzittenden verzekering , schade verzekering inzittenden en b.v. pechhulp en rechtsbijstand.

Als u uw bestelauto verzekering samen met andere schadeverzekeringen wordt ondergebracht in een verzekeringspakket krijgt u doorgaans meer premiekorting. Hoe meer schadeverzekeringen u in uw verzekeringspakket onderbrengt, hoe hoger uw korting kan oplopen. 

Als je een oldtimer ( auto of motor ) in bezit hebt dien je deze minimaal weer WA te verzekeren , dit voor schade die je veroorzaakt aan een ander zijn voertuig of spullen. Ook is er weer een aanvullende dekking mogelijk n.l. de WA beperkte casco dekking of WA all risk dekking met de nodige aanvullingen waaronder ongevallen inzittenden verzekering , schade inzittenden verzekering etc. Verzekeraars hebben wel bepaalde kenmerken toegekend aan een oldtimer n.l. 

De oldtimer is 30 jaar of ouder ( afhankelijk per verzekeraar).
Recreatief of hobby matig gebruik, er moet wel een andere auto aanwezig zijn voor dagelijks gebruik.
Kilometrage per jaar max. 7500 .
Bij een casco dekking moet de oldtimer gestald zijn in een afgesloten gebouw.
Er kan sprake zijn van een premie korting bij lidmaatschap van een merkenclub.   
Bij WA casco complete dekking wordt een taxatie rapport van het voertuig een vereiste.

Als u uw oldtimer verzekering samen met andere schadeverzekeringen wordt ondergebracht in een verzekeringspakket krijgt u doorgaans meer premie korting . Hoe meer schadeverzekeringen u in uw verzekeringspakket onderbrengt, hoe hoger uw korting kan oplopen. 

Voor motor rijders is er een verplichte WA dekking van toepassing , dit voor schade die je met de motor veroorzaakt aan een ander voertuig in het verkeer of andermans spullen. Voor de motor zijn er dan ook weer de onverplichte dekkingen te kiezen n.l. WA met beperkte casco dekking , WA met all risk dekking en de ongevallen opzittenden verzekering. Ook kan er zelfs extra een dekking verzekerd worden voor b.v. motorkleding en een helm bij een WA beperkte casco dekking of WA all risk dekking  en de dekking pechhulp en rechtsbijstand.

Als uw motor verzekering samen met andere schadeverzekeringen wordt ondergebracht in een verzekeringspakket krijgt u doorgaans meer premie korting. Hoe meer schadeverzekeringen u in uw verzekeringspakket onderbrengt, hoe hoger uw korting kan oplopen. 

Als je een bromfiets bestuurt ben je wettelijk verplicht je te verzekeren voor de schade die je met de bromfiets veroorzaakt aan een ander voertuig in het verkeer of andermans spullen . Dit is weer de bekende , verplichte WA dekking. Voor een schade aan je eigen bromfiets en b.v. diefstal van de bromfiets kan je je dus weer aanvullend verzekeren met de dekking WA beperkte casco dekking en WA all risk dekking. Voor een bromfiets wordt dan onderscheid gemaakt tussen een scooter of een bromfiets , en beide zijn dan gekentekend . Ook de bromfiets/scooter verzekering is dan ook weer uit te breiden met de dekking ongevallen opzittenden verzekering en b.v. rechtsbijstand . 

De speed-pedelec valt in wezen ook onder de noemer bromfiets verzekeringen , de speed – pedelec wordt daarmee dan gelijk gesteld omdat voor de speed -pedelec de regels van de bromfiets gelden. Een speed -pedelec is een elektrische fiets die dan max. 45 km per uur kan rijden. Doordat de regels van de bromfiets dan ook gelden voor de speed – pedelec is hiervoor dan ook helmplicht en heeft de speed pedelec een geel kentekenplaatje. Hierdoor is er dan ook minimaal een dekking van wettelijke aansprakelijkheid vereist n.l. WA. Ook is een uitgebreide dekking mogelijk b.v. WA met casco complete dekking met overige uitbreidingen.

Nederland is een fietsland. Veel mensen zorgen voor een fietsverzekering n.l. speciaal voor de dekking diefstal wat helaas veel voorkomt. 

Fietsverzekering :

Alle soorten fietsen zijn te verzekeren waaronder de stadfiets, race fiets ,MTB en kinderfietsen. Met een fietsverzekering verzeker je je van onbezorgd fietsplezier. Daarnaast is er veel keuze uit verschillende verzekeraars die een dergelijk product in het assortiment hebben . 

E-bike:

Een E-bike is niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Een E-bike of elektrische fiets kost al snel 2000 euro. Als zo’n E-bike dan gestolen wordt , is het verstandig dat een E-bike dan verzekerd is tegen het risico van o.a. diefstal. Er zijn voor E-bikes dan ook verschillende dekkingen mogelijk, zodat je dan zelf kan bepalen hoe je de E-bike verzekerd wilt hebben b.v. diefstal of met een uitbreiding van beschadiging en pechhulp.

de ongevallen inzittenden verzekering is dus een keuze dekking bij een verzekering van een voertuig b.v. auto of bij een motor een opzittende verzekering. Hiermee verzeker je een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval met het voertuig. Een ongeval kan dan ook ontstaan bij het in of uit stappen of bij het uitvoeren van een noodreparatie of tijdens het tanken.

De schade verzekering inzittenden is ook een vrijwillige keuze dekking bij een voertuig verzekering. Vaak is er dan sprake van een basis dekking en een uitgebreide dekking . Bij een basis dekking vergoed een verzekeraar bij een verkeersongeval de materiele schade en personen schade van inzittenden waarbij het niet uitmaakt wie de aansprakelijke partij is . De uitgebreide dekking kan voor een 1-persoonhuishouden of gezinshuishouden waarbij de schade als gevolg van een verkeersongeval verzekerd is die je kan overkomen. n.l. als bestuurder of passagier van een andere auto dan de verzekerde auto of als bestuurder of passagier van een fiets of als voetganger. Of zelfs als passagier van een trein, metro of tram . Dus de schade verzekering inzittenden is veel uitgebreider voor betreft de dekking t.o.v. de ongevallen inzittenden verzekering .

Uw woonhuis

De woonhuisverzekering bestaat uit het woonhuis zelf maar ook alle bijgebouwen zoals de garage, fietsenschuur en de schutting etc. Bij het bepalen van de premie gaat de verzekeraar uit van o.a. de bouwaard van de woning b.v. betreft het een stenen woning of houtskeletbouw, zijn de verdiepingsvloeren van beton of van hout of is het dak van pannen of van riet. Ook waar de woning gelegen is bepaalt de premie.
De omschrijving van de woning is dus van groot belang en zal dus ook zodanig op de polis worden omschreven. De meest voorkomende gedekte schades zijn: waterschade, brand, blikseminslag, braakschade en ontploffing enz. De opstal of woonhuisverzekering kan zelfs een All-risk dekking hebben tegen een extra meer premie, hierbij is uw woning dan heel uitgebreid verzekerd wat zeker aan te bevelen valt. Normaal valt de dekking van ruitschade alsmede zonnepanelen ook onder de dekking, van de woonhuisverzekering. Met de herbouwwaardemeter kan de verzekerde waarde van uw woning goed worden berekend wat tevens ook leidraad is bij eventuele schade. Door juiste invulling van de herbouwwaardemeter voor het woonhuis krijgt u ook de garantie tegen onderverzekering waardoor u te allen tijde goed verzekerd bent.

Als uw woonhuisverzekering samen met andere schadeverzekeringen worden ondergebracht in een verzekeringspakket krijgt u doorgaans meer premiekorting. Hoe meer schadeverzekeringen u in uw verzekeringspakket onderbrengt, hoe hoger uw korting kan oplopen.

Uw inboedel zijn alle inboedelzaken wat u in uw woning of bijgebouw zoals een fietsenschuur of garage heeft. De inboedel is dus een vrij ruim begrip want uw meubilair , elektronica , stoffering maar ook de fietsen in de fietsenschuur of garage vallen hieronder. Uw inboedel kan aan vrij veel risico,s bloot staan zoals: waterschade, brand, ontploffing, blikseminslag en b.v. inbraakschade wat helaas vaak voorkomt. Al deze risico,s die gedekt zijn, worden omschreven in de polisvoorwaarden van de inboedelverzekering. Met een inboedelverzekering beschermt u zich tegen dergelijke risico’s en nog veel meer , De inboedelverzekering kent zelfs een All-risk dekking waarmee de dekking van uw inboedelverzekering heel ruim geworden is tegen een extra premie.
Ook kan de inboedelverzekering met een extra dekking worden uitgebreid n.l. de buitenhuisdekking waarbij sommige inboedel zaken ook gedekt zijn buiten de woning. Ook is mobiele elektronica als keuze dekking mee te verzekeren.  Hiervoor is doorgaans wel een beperkte dekking van toepassing. Voor de juiste vaststelling van de inboedelwaarde en dus de verzekerde waarde van de inboedel is de inboedelmeter een goed hulpmiddel. Door juiste invulling van de inboedelmeter geeft de verzekeraar ook de garantie tegen onderverzekering .

Als u uw inboedelverzekering samen met andere schadeverzekeringen wordt ondergebracht in een verzekeringspakket krijgt u doorgaans meer premiekorting. Hoe meer schadeverzekeringen u in uw verzekeringspakket onderbrengt, hoe hoger uw korting kan oplopen.

Vakantie – recreatie

De tour caravan en vouwwagen verzekering dekt de risico’s die samenhangen met het bezit van een tour caravan en vouwwagen . De basis verzekering heeft standaard een dekking voor aansprakelijkheid en een optionele dekking casco, die de schade dekt aan eigen tour caravan of vouwwagen b.v. de ( beperkte ) casco dekking . Naast de tour caravan of vouwwagen zelf is ook een uitbreiding van de dekking mogelijk voor de caravan mover , een voortent of luifel en de inboedel die standaard in de caravan of vouwwagen aanwezig is. De dekking is uitgebreid en kan bij de dekking all risk zelf nog uitgebreid worden met de dekking hagelschade. De zgn. stacaravan wordt weer omschreven onder de optie recreatie woning.

Als uw caravan / vouwwagen verzekering samen met andere schadeverzekeringen worden ondergebracht in een verzekering pakket krijgt u doorgaans meer premie korting . Hoe meer schadeverzekeringen u in een verzekering pakket onderbrengt, hoe hoger uw korting kan oplopen.

Het reizen met een kampeerauto is in Nederland erg populair , de vrijheid en comfort van een camper spreekt veel mensen aan. Bij een kampeerauto is net als bij een ander voertuig de dekking wettelijke aansprakelijkheid (WA) verplicht. Voor een uitgebreide dekking van eigen schade aan de kampeerwagen is dan weer de beperkte en of all risk dekking een mogelijkheid . Ook bij de verzekering van een kampeerwagen is deze weer uit te breiden met de dekkingen van b.v. pechhulp, een ongevallen inzittenden verzekering , een schade inzittenden verzekering en zonneluifels en de standaard inboedel die in de kampeerwagen aanwezig is . Verzekeraars werken ook vaak met een extra voertuig korting als er meerdere verkeersverzekeringen in het zelfde pakket van verzekeringen zijn ondergebracht.

Als uw kampeer auto verzekering samen met andere schadeverzekeringen worden ondergebracht in een verzekeringspakket krijgt u doorgaans meer premie korting . Hoe meer schade verzekeringen u in uw verzekeringspakket onderbrengt, hoe hoger uw korting kan oplopen.

Tegenwoordig zie je enkel nog maar de doorlopende reis verzekering . In het verleden verzekerde je de periode van de vakantie n.l. de aflopende reisverzekering . Met de doorlopende reis verzekering ben je dus het gehele jaar verzekerd voor geboekte reizen, dit voor de keuze van de dekking Europa of de Wereld dekking . Bij de basis dekking verzeker je al een aantal gebeurtenissen tijdens de reis n.l. schade door zieke , ongeval of overlijden, het onverwacht terug moeten naar huis etc. Daarnaast kan de doorlopende reis verzekering worden uitgebreid met verschillende keuzedekkingen zoals de dekking van bagage , geneeskundige kosten, winter sport of andere bijzondere sporten en waar vaak naar gevraagd wordt : de keuze annulering van de reis. Je kan dus een doorlopende reis verzekering zelf samenstellen . Bij annulering moet het dan gaan om een vergoeding of schade die ontstaat door annulering of uitstel van de reis b.v. overlijdens of ernstige ziekte of ongeval, een onverwachte medische ingreep etc.

Als uw doorlopende reis verzekering samen met andere schadeverzekeringen worden ondergebracht in een verzekeringspakket krijgt u doorgaans meer premie korting. Hoe meer schadeverzekeringen u in uw verzekeringspakket onderbrengt, hoe hoger uw korting kan oplopen.

De verzekering voor de recreatie woning lijkt enigszins op de normale woonhuis verzekering . Echter bij een recreatiewoning kan het ook gaan om chalet, stacaravan , strandhuis of tuinhuis. En de recreatie woning is enkel bestemd voor recreatief gebruik en verblijf en dus niet permanent bewoont wordt . De verzekering voor een recreatie woning heeft een uitgebreide dekking met enkele uitbreidingen of keuze opties n.l. de aanbouw of luifel en de standaard aanwezige inboedel in de recreatie woning en de keuze verhuur.

Als uw recreatie woning samen met andere schadeverzekeringen worden ondergebracht in een verzekeringspakket krijgt u doorgaans meer premie korting . Hoe meer schadeverzekeringen u in uw verzekeringspakket onderbrengt, hoe hoger uw korting kan oplopen.

De basis dekking van een (plezier) vaartuigen verzekering bestaat uit een verplicht onderdeel n.l. de dekking aansprakelijkheid op het water. De aansprakelijkheid verzekering particulieren sluit n.l. schade door (plezier) vaartuigen uit vandaar dat de verzekering voor een pleziervaartuig hier dekking voor biedt. De boot is standaard in Nederland verzekerd zelfs tot 5 zeemijlen uit de kust en deze dekking kan dus ook verder uitgebreid worden. De basis dekking kan weer uitgebreid worden met enkele keuze dekkingen n.l. een opvarenden verzekering , een casco verzekering etc. Bij een pleziervaartuigen verzekeringen hebben we het dan over allerlei soorten vaartuigen waaronder motor boten met binnen of buiten motoren , zeil jachten maar ook een visboot of sloepen welke momenteel heel populair zijn.

Als Uw plezier vaartuigen verzekering samen met andere schadeverzekeringen worden ondergebracht in een verzekeringspakket krijgt u doorgaans meer premie korting. Hoe meer schadeverzekeringen u in uw verzekeringspakket onderbrengt, hoe hoger de korting kan oplopen. 

Aansprakelijkheid & rechtsbijstand

Met een aansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd voor de schade die u aan een ander toebrengt. Als je dan schade zou toebrengen aan een ander , dan ben je hiervoor verantwoordelijk. Om dit risico dan in te dekken heb je een aansprakelijkheid verzekering nodig.  Stel, u laat een duur voorwerp bij vrienden vallen of uw hond brengt schade toe aan de postbode. Er kan gekozen worden tussen een dekking als alleenstaande of een gezin dekking waarbij kinderen dan uiteraard ook zijn meeverzekerd. 

Dit zijn zomaar voorbeelden waarin de aansprakelijkheidsverzekering van toepassing is, maar ook als er letselschade aan de orde is en dat zonder een eigen risico. Met name bij letselschade kunnen de onkosten behoorlijk oplopen waar uw aansprakelijkheidsverzekeraar dekking voor geeft. De aansprakelijkheidsverzekering heeft een wereld dekking, waarbij thuiswonende kinderen zijn meeverzekerd.

Als uw aansprakelijkheidsverzekering samen met andere schadeverzekeringen worden ondergebracht in een verzekeringspakket krijgt u doorgaans meer premiekorting. Hoe meer schadeverzekeringen u in uw verzekeringspakket onderbrengt , hoe hoger uw korting kan oplopen.

Het aantal rechtzaken neemt tegenwoordig alleen maar toe. Het kan daarbij gaan om veel verschillende zaken zoals een arbeidsgeschil, geschil op het gebied van een verkeersschade en of letselschade o.i.d. Zo zijn er nog veel voorbeelden te noemen. De maatschappij is steeds complexer aan het worden met alle wet en regelgeving en daarnaast zal de claimcultuur ook sterker worden waardoor u als particulier kwetsbaar kan worden. Met een rechtsbijstand verzekering sta je dus sterk.

Met een rechtsbijstandverzekering is het niet per definitie zo dat in alle gevallen je gelijk krijgt. De rechter bepaalt uiteindelijk wie er gelijk heeft en krijgt. De rechtsbijstandverzekering zal er wel voor zorgen dat de regels correct worden toegepast.
Bij de rechtsbijstandverzekering heeft u juridische bijstand bij een geschil. Het grote voordeel is dat u bijgestaan wordt door een jurist welke is gespecialiseerd op het onderdeel van uw conflict. Dit wordt door de verzekeraar vaak overgelaten aan een onafhankelijk rechtsbijstandsinstituut b.v. DAS rechtsbijstand. De verzekeraar draagt hierbij de kosten.

Als uw rechtsbijstandverzekering samen met andere schadeverzekeringen worden ondergebracht in een verzekeringspakket krijgt u doorgaans meer premiekorting. Hoe meer schadeverzekeringen u in uw verzekeringspakket onderbrengt, hoe hoger uw korting kan oplopen.

Diverse verzekeringen

Een ongevallen verzekering geeft financiële steun als er sprake is van een ongeval waardoor jezelf of andere gezinsleden invalide raakt of erger nog zou komen te overlijden. Verzekerde bedragen bij overlijden of blijvende invaliditeit zijn zelf te bepalen tot een bepaald maximum . Alle gezinsleden die op het zelfde adres wonen kunnen dan op dezelfde polis worden meeverzekerd. 

Als uw ongevallen verzekering samen met andere schadeverzekeringen worden ondergebracht in een verzekeringspakket krijgt u doorgaans meer premiekorting . Hoe meer schadeverzekeringen in uw verzekeringspakket onderbrengt , hoe hoger uw korting kan oplopen.